ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

Security Business

ต้องเป็นผู้นำด้านระบบงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

     บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟลอริช เทค จำกัด มีความตะหนักอยู่เสมอว่า สถานที่ของท่านนั้น ต้องมีการบริการและการจัดการเป็นที่หนึ่งในทรัพย์สินของลูกค้าที่มาใช้บริการ ลูกค้าก็เปรียบเสมือนกับพระเจ้าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลให้พวกท่านเหล่านั้นติดใจในการบริการของเรา โดยจะต้องคอยควบคุม ดูแล ปกป้อง รักษาทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้าเป็นอย่างดีมิให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทาง บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าตามความเป็นจริง ฉะนั้น ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ฟลอริช เทค จำกัด จึงได้จัดระบบบริหารงานภายใน และฝึก-อบรม พนักงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละแผนก ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

พันธกิจ (MISSION)

 • เราจะเป็นบริษัทฯที่ดูแลพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีมาตรฐานสูงสุด
 • เราจะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้งานได้คุณภาพมาตรฐาน
 • เราจะพัฒนาระบบการบริหารโดยการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
 • เราจะเป็นบริษัทฯที่ให้บริการลูกค้าให้พึงพอใจด้วยความเต็มใจ

นโยบาย (POLICY)

 • บริหารจัดการต้นทุนภายใต้ผลกำไรที่เหมาะสม
 • พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานโดยจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย และเหมาะสมตลอดเวลา
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานระดับจัดการอย่างสม่ำเสมอ
 • บริการด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจในการบริการ
 • ในอนาคตเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งในเรื่องของการบริการรักษาความปลอดภัย และบริการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Duties and Responsibilities 

 • ตรวจสอบและควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างมิให้สูญหาย โดยแจ้งรายการให้ลูกค้าทราบก่อนรับรถ
 • ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 • ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
 • ควบคุมอำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับสถานที่ควบคุมยานพาหนะ
 • หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงาน หัวหน้าชุดจะเป็นผู้เดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ว่าจ้างกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น
 • ควบคุมป้องกันด้านอัคคีภัย โดยทางเราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมต้องฝึกฝนและรับรู้เกี่ยวกับสถานที่เก็บอุปกรณ์ ดับเพลิง และสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้

ลูกค้าที่ร่วมงานกับเรา

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัท

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค

โรงพยาบาลการุณเวช นวนคร

รูปทีมงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy